تبلیغات
پاسخ به شبهات ناسیونالیست های افراطی، آتئیست ها و امثال هم - پاسخ به چند شبهه قرآنی درباره زن در اسلام (قسمت اول)
پاسخ به شبهات ناسیونالیست های افراطی، آتئیست ها و امثال هم
اینجا رو کسی می گردونه که خودش آتئیست بود و لطف خدا شامل حالش شد ...
قسمت اول شبهه
بی زحمت به این چند آیه(به عنوان مثال) توجه کنین تا پی به به جایگاه والای زن در اسلام  ببرید

ای مردم زنان کشتزار شمایند از هر طرف که می خواهید به کشتزار خود در آیید / سوره بقره آیه 223

در این شبهه چندین آیه قرآن به میان آمده که ما همگی آنها را به صورت موجز و مختصر توضیح می دهیم.
در اینجا شبهه گر معنای کاملی از آیه 223 سوره بقره را ارائه نکرده و به همین دلیل ابتدا معنای کامل آیه را می گذارم. گفتنی است، مبنای من در این آیات، ترجمه الهی قمشه‌ای خواهد بود.

ترجمه:   زنان شما کشتزار شمایند، پس (برای کشت فرزند صالح) بدانها نزدیک شوید هرگاه (مباشرت آنان) خواهید، و چیزی برای خود پیش فرستید و خدا ترس باشید و بدانید که محققا نزد خدا خواهید رفت. و (ای رسول) اهل ایمان را بشارت ده.

همانطور که از معنای آیه مشخص است، این ایه جهت فرزند آوری آمده و زن را به کشت زار تشبیه کرده که مرد در آن بذر را می افکند. پس معنی بی حرمتی به زن را ندارد.
اما شان نزول آیه چیست؟
بر اساس جست‌وجویی که من انجام دادم، در چند منبع معتبر اهل سنت و شیعه دیدم که نوشته یهودیان قائل بودند که نباید با همسر به صورت ایستاده رابطه جنسی برقرار کرد چون باعث می‌شود بچه دچار نقص‌هایی شود و این آیه استدلال باطل آن ها را رد کرد. جالب است که از همین آیه می‌توان به عنوان یکی از نشانه‌های علمی قرآن هم اشاره کرد.

قسمت دوم شبهه
مردان را بر زنان مرتبتی است / سوره بقره آیه 228

سبحان الله...
نمی دانم در روز محشر نویسنده شبهه چگونه مقابل پروردگار خواهد ایستاد.

یک بار معنای آیه 228 سوره بقره را مطاله کنیم.

ترجمه: و زنهایی که طلاق داده شدند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد و آنچه را (حیض یا حملی) که خدا در رحم آنها آفریده کتمان نکنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند. و شوهران آنها در زمان عدّه سزاوارترند که آنها را به زنی خود رجوع دهند اگر نیّت سازش دارند، و زنان را بر شوهران حق مشروعی است چنانچه شوهران را بر زنان، لیکن مردان را بر زنان افزونی است، و خدا (بر هر چیز) توانا و داناست.

در این آیه به صراحت درباره عده صحبت شده و به زنان گفته شده وقتی طلاق گرفتند مدتی را ازدواج نکنند تا مشخص شود باردار هستند یا نه. نکته جالب تر هم آنجا است که در آیه به صراحت آمده که هم مردان بر زنان حق دارند و هم زنان بر مردان حق دارند ولی نویسنده بی وجدان شبهه تنها یک طرف ماجرا را مطرح می‌کند.
قسمت سوم شبهه
شهادت زنان نصف مردان ارزش دارد / سوره بقره آیه 282

ابتدا لازم است تا متن ترجمه آیه شریفه 282 سوره بقره را مطالعه کنیم.

ترجمه: ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معیّن، سند و نوشته در میان باشد، و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد، و نباید کاتب از نوشتن خودداری کند، که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد، و مدیون باید مطالب را املاء کند، و از خدا بترسد و از آنچه مقرّر شده چیزی نکاهد، و اگر مدیون سفیه یا ناتوان (صغیر) است و صلاحیّت املا ندارد ولیّ او به عدل و درستی املا کند و دو تن از مردان خود (از مسلمانان عادل) گواه آرید، و اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو زن، از هر که (به عدالت) قبول دارید گواه گیرید تا اگر یک نفر از آن دو زن فراموش کند دیگری به خاطرش آورد، و هرگاه شهود را (به محکمه) بخوانند امتناع از رفتن نکنند، و در نوشتن آن تا تاریخ معیّن مسامحه نکنید چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد. این عادلانه‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شکّ و ریبی در معامله پیش نیاید (که موجب نزاع شود) مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود، در این صورت باکی نیست که ننویسید، و گواه گیرید هرگاه معامله کنید، و نبایست به نویسنده و گواه ضرری رسد (و بی‌اجر مانند)، و اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. و از خدا بترسید و خداوند هم به شما تعلیم مصالح امور می‌کند و خدا به همه چیز داناست.

اما پاسخ

1- مسئله شهادت دادن یک حق نیست که برای زن نصف باشد و برای مرد کامل محسوب شود. بلکه مسئله شهادت یک تکلیف است. شاهد مثال این سخنم این است که اگر معنای شهادت دادن یک حق بود، علمای اسلامی فتوا صادر نمی کردند که در انتخابات ریاست جمهوری یامجلس و امثال هم رای مردان و زنان باهم برابر باشد.
2- ما مسلمانان معتقدیم که الله متعال خالق ماست. او از زوایای بدن و فیزیولوژی ما آگاهی دارد. او حتما به دلیلی روانشناسانه و مسائلی از این دست این حکم را صادر کرده است. کما اینکه سازنده یک وسیله بهتر از هرکسی از زوایای آن مطلع است.
3- اما از دید روشنفکری دینی، باید این آیه را در دوره خودش مورد ارزیابی قرار داد. در دوره‌ای که زن هیچ ارزشی نداشته است. تاکید می کنم هیچ ارزشی نداشته است، اسلام برای زن چنین چیزی را ایجاد کرده است.
از طرفی روشنفکران دینی مانند سروش و دیگران معتقد هستند که در ذات خداوند بزرگ بی عدالتی وجود ندارد و ذات قرآن هم این چنین نیست و اگر الان تضادی مشاهده می‌شود ناشی از عرضیات است. به عبارت دیگر مسائل تاریخی و فرهنگی عَرَض قرآن هستند نه ذات. چون ذات قرآن بر برابری است، این حکم نسخ شده و در حال حاضر مرد و زن در شهادت یکسان هستند.

قسمت چهارم شبهه
ای مردان از زنان هرچه شما را پسند افتد دو تا و یا سه تا و یا چهارتا به نکاح در آورید / سوره نساء آیه 3


یکی از آیاتی که معمولا اسلام ستیزان بر آن تکیه می‌کننده ایه 3 سوره مبارکه نساء است.

ترجمه ایه 3 به شرح زیر است:

و اگر می‌ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى می‌کند.

1- همانطور که در آیه مشخص است، این آیه درباره دختران یتیم نازل گشته است. بر اساس شان نزول، ظاهرا فردی به پول و زیبایی دختر یتیمی چشم دوخته بوده که این آیه نازل می‌شود و در آن گفته می‌شود شرط اساسی رعایت عدالت است و البته در ایه دیگری در قرآن کریم داریم که می‌فرماید شما نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید. (129نسا)
2- جالب است که در همین آیه رعایت نکردن تساوی و عدالت را مساوی با ظلم و ستم دانسته و می دانیم که در اسلام ظلم و ستم دِین می آورد و اصطلاحا فرد را مدیون حق الناس دیگران می‌کند. یعنی اینجا یک امتیاز هم به زن داده شده که در صورت چند همسری شوهرش و عدم رعایت عدالت، می تواند در آخرت از خداوند بابت این قضیه تظلم خواهد کند و بخشی از نیکوکاری همسرش را حتی برای خود به ازای ستم روا شده بردارد.
3- بار دیگر لازم است که برای بررسی بهتر مسئله به ظرف زمانی و مکانی مطلب برگردیم. می دانیم که در 1400 سال پیش و در جنگ ها تعداد زیادی از زنان بیوه می شدند چون همسرانشان شهید می شدند. در آن دوره سازمان تامین اجتماعی و بنیاد حمایت از ایثارگران و خانواده شهدا وجود نداشته است. در این سوی تعدادی زن هستند که بدون نان آور هستند و از طرفی احتمال کشیده شدنسان به فساد و فحشا وجود دارد. راه حلی که در این میان مطرح می شود همین است که این زنان مجددا ازدواج کنند تا هم از فساد جلوگیری شود و هم اینکه فردی باشد که از آنها حمایت کند.  ازدواج حضرت علی با اسما بنت عمیس و یا ازدواج حضرت رسول با حفصه بنت عمر از این جمله هستند.
4- تا پیش از این حکم مردان می توانستند چند ده زن هم بگیرند ولی اسلام این تعداد را به نهایتا 4 نفر آن هم به شرط عدالت محدود کرد.
5- قابل ذکر است که در برخی از احکام فقهی (مثلا در ایران) ازدواج دوم تنها با اجازه رسمی همسر اول جایز است.


باقی شبهه، ان‌شاءالله به زودی
نوع مطلب : زن در اسلام، 
برچسب ها : شبهه آیه 228 بقره، شبهه 223 بقره، شبهه آیه 3 نساء، شبهه 282 بقره، شبهات درباره زن، پاسخ به آیات ضد زن قرآن،
لینک های مرتبط :
شنبه 18 فروردین 1397 02:28 ب.ظ
سلام دوست عزیز!
بسیار وبلاگ خوبی دارین!
من مایل هستم و باعث افتخارم هست که با شما تبادل لینک داشته باشم. اگر موافق بودین منو با اسم Amir Dot Plus لینک کنین و به من خبر بدین تا شما رو لینک کنم.
براتون آرزوی موفقیت و شادی دارم.
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:14 ب.ظ
سلام
خسته نباشید
میتونیم با ذکر منبع از مطالب شما کپی کنیم ؟
سه شنبه 7 شهریور 1396 02:49 ب.ظ
با سلام و عرض ادب

چگونه شروع به کسب درآمد کنید
10% از کل درآمد کسانی که توسط شما به آپلودگرلز معرفی می شوند را به صورت همیشگی از آن شما خواهد بود !

شما می توانید به 2 روش کسب دآمد کنید:

شما می توانید با معرفی سایت از طریق کد اختصاصی خود به دیگران در وب سایت شخصی خود و ثبت نام ایشان و کسب درآمد،10% از درآمد این زیرمجموعه را برای همیشه دریافت خواهید کرد
در این روش با آپلود هر فایل و قرار دادن لینک دانلود فایل در سایتها یا صفحات پربازدید، به ازای هر بار که فایل شما دانلود می شود درآمد کسب می کنید

-------------------------------
http://uploadgirls.com/plugins/rewards/site/account_rewards.php
پنجشنبه 22 تیر 1396 09:26 ب.ظ
با سلام
تبادل لینک فقط در 2 گام
گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید
عنوان لینک:آموزش زبان انگلیسی
آدرس:
http://shikoop.com/product-category/culture_and_art/training/language_teaching/teaching_english
گام دوم : وارد سایت زیر شده و لینک خود را درج کنید
http://afly.co/djf
ارادتمند
سه شنبه 20 تیر 1396 10:10 ب.ظ
با سلام
تبادل لینک فقط در 2 گام
گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید
عنوان لینک:آموزش زبان انگلیسی
آدرس:
http://shikoop.com/product-category/culture_and_art/training/language_teaching/teaching_english
گام دوم : وارد سایت زیر شده و لینک خود را درج کنید
http://afly.co/djf
ارادتمند
سه شنبه 20 تیر 1396 10:53 ق.ظ
با سلام
تبادل لینک فقط در 2 گام
گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید
عنوان لینک:آموزش زبان انگلیسی
آدرس:
http://shikoop.com/product-category/culture_and_art/training/language_teaching/teaching_english
گام دوم : وارد سایت زیر شده و لینک خود را درج کنید
http://afly.co/djf
ارادتمند
یکشنبه 18 تیر 1396 06:26 ب.ظ
با سلام
تبادل لینک فقط در 2 گام
گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید
عنوان لینک:آموزش زبان انگلیسی
آدرس:
http://shikoop.com/product-category/culture_and_art/training/language_teaching/teaching_english
گام دوم : وارد سایت زیر شده و لینک خود را درج کنید
http://afly.co/djf
ارادتمند
جمعه 16 تیر 1396 11:35 ق.ظ
با سلام
تبادل لینک فقط در 2 گام
گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید
عنوان لینک:آموزش زبان انگلیسی
آدرس:
http://shikoop.com/product-category/culture_and_art/training/language_teaching/teaching_english
گام دوم : وارد سایت زیر شده و لینک خود را درج کنید
http://afly.co/djf
ارادتمند
پنجشنبه 15 تیر 1396 02:11 ب.ظ
با سلام
تبادل لینک فقط در 2 گام
گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید
عنوان لینک:آموزش زبان انگلیسی
آدرس:
http://shikoop.com/product-category/culture_and_art/training/language_teaching/teaching_english
گام دوم : وارد سایت زیر شده و لینک خود را درج کنید
http://afly.co/djf
ارادتمند
چهارشنبه 14 تیر 1396 08:16 ق.ظ
سلام
وبلاگتون عالیه
اگه مایل به تبادل لینک هستی یه سر به سایت من بزن
http://afly.co/djf

تبادل لینک با سایت های پر بازدید باعث افزایش بازدید وبلاگ شما نیز میشود

مرسی از لطفتون
سه شنبه 13 تیر 1396 04:37 ب.ظ
سلام
وبلاگتون عالیه
اگه مایل به تبادل لینک هستی یه سر به سایت من بزن
http://afly.co/djf

تبادل لینک با سایت های پر بازدید باعث افزایش بازدید وبلاگ شما نیز میشود

مرسی از لطفتون
یکشنبه 11 تیر 1396 07:23 ب.ظ
فالوور رایگان اینستاگرام
با شیوه جدید تبالد فالور

تا 5000 فالور رایگان

در آی اینستاگرام متصل به سایت اصلی اینستاگرام

http://iinstagram.ir/

شنبه 10 تیر 1396 01:34 ق.ظ
سلام و عرض ادب

وبلاگ بسیار خوبی دارید ، ممنون.

اگر تمایل دارید ، می تونید با مراجعه به وب سایت ما ، از پارتیشن های اداری که در سایت قرار گرفته مشاهده کنید.
با تشکر
پارتیشن اداری بینو
سه شنبه 6 تیر 1396 02:58 ق.ظ
سلام,مطالبتون عالین,
خیلی خوبه که یه کانال تلگرامی هم بزنید و آیدیشو تو وبلاگ بذارید.
پنجشنبه 18 خرداد 1396 09:38 ب.ظ
مطالب خوبی بود.سپاس
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : من هیچی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :